top

home

Kennis = macht
...
Samenwerken =
kracht

oud gezegde

Spoedhag en COVID-19

Tijdens de COVID-19 crisis wordt er hard gewerkt om u dmv posters en video's praktische informatie te geven mbt triage, beoordeling en beleid. Bijna dagelijks wordt de website van updates voorzien. De posters kunt u downloaden.
Tip 1: Maak een snelkoppeling van de URL van de poster naar het bureaublad van uw computer, zo heeft altijd de laatste update tot uw beschikking.
Tip 2: Soms is de website overbelast door het bovengemiddelde aantal bezoekers. Als het downloaden niet meteen lukt, probeer het dan later nog eens.

Bekijk onderstaande film: COVID-19 een update voor huisartsen vanaf november 2020

Welkom op de site van de SpoedHAG

Stichting Spoedzorg Huisartsen Advies Groep is een stichting die tot doel heeft om de eerste lijn te versterken en te vertegenwoordigen op het gebied van spoedzorg. De leden van de stichting zijn de kaderhuisartsen spoedzorg.

Onze visie

lees verder

Een patiënt met een -in zijn optiek- acute zorgvraag krijgt snel, op de juiste plek de juiste hulp, zonder financiële verrassingen. Hiervoor maakt de Expertgroep Kaderhuisarts Spoedzorg zich sterk: vergroten van de kwaliteit van de spoedzorg. Om dit te bereiken krijgt spoedzorg een nog steviger positie in de eerste lijn en de huisarts de coördinerende functie in de spoedzorgketen.

We erkennen het belang van de huisarts als generalist en versterken zijn positie door hem inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen bij spoedgerelateerde onderwerpen.

Vanuit zijn bekwaamheid richt de kaderhuisarts zich op specifieke taken ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Hij slaat een strategische brug tussen innovatieve kennis en de dagelijkse praktijk en tussen zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn.

Doel

Een kaderhuisarts Spoedzorg staat voor verbetering van kwaliteit en organisatie van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Zij geven scholing, adviseren intercollegiaal en initiëren kwaliteitsprojecten. Verder vervullen zij een verbindende rol met ketenpartners.

lees verder

In 2025 belt een patiënt met een medische spoedvraag 115, meldt zich bij zijn eigen huisarts of in de ANW bij het spoedloket van een HAP.
De juiste zorgverlener biedt vervolgens zorg op maat, op tijd en op de juiste plaats.
De centralist van de meldkamer (MKA) heeft hierbij een cruciale rol: hij beslist over de urgentie (onder supervisie van de huisarts) en verwijst bij spoed adequaat door naar eerstelijns (huisarts of HAP) of tweedelijns spoedzorg (SEH) en beslist over eigen vervoer of inzet ambulance.