top

bonaire

uitleg competenties

Onderwijs


We ontwikkelen (na-)scholingsprogramma’s rondom spoedzorg en voeren deze uit. Dat levert onder andere goed en uniform opgeleide huisartsen op.

Advies en begeleiding

 Gevraagd en ongevraagd adviseren we collega huisartsen (lokaal) over de organisatie en inhoud van spoedzorg.
 We helpen collega huisartsen om hun spoedzorg te verbeteren en begeleiden hen bij spoedgerelateerde verbeterplannen (lokaal en regionaal).
 Gevraagd en ongevraagd adviseren we onze eigen beroepsorganisaties, ketenpartners, zorgverzekeraars en VWS over innovaties binnen de spoedzorg (regionaal en landelijk).

Beleid en organisatie

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van implementatie van zorgprojecten, zorginnovatie en beleids- en beheersmatige taken. Deze kennis en ervaring zetten we daar waar nodig in. Daarnaast ontwikkelen en toetsen we de visie op hoe de organisatie van spoedzorg in de eerstelijn eruit moet zien. Onze focus ligt op de inhoud: kwaliteitsontwikkeling, verbeter- en innovatieprojecten.
Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek organiseren we op een slimme en efficiënte manier. Allereerst onderzoeken we (inter-)nationaal in zowel de eerste als de tweede lijn wat de nieuwste inzichten en bewezen successen zijn op het gebied van spoedzorg. Vervolgens inventariseren en signaleren we eventuele hiaten en verrichten we zelf of stimuleren daar onderzoek naar. Daar waar nodig vertalen we de hiaten waar wetenschappelijke afdelingen / instituten onderzoek naar kunnen doen. Tot slot vertalen we de wetenschappelijk bewijzen naar de 1e lijn.
Vertegenwoordiging

Met de expertgroep vertegenwoordigen we de huisarts op diverse niveau’s bij spoedgerelateerde onderwerpen. Dit in nationale en regionale gremia en de werkgroepen die daarmee samenhangen. Daarbij blijven wij onafhankelijk, maar houden daarin wel de dialoog met de leden van de SpoedHAG en andere beroepsorganisaties.